Destruktivno upravljanje

Veliki broj menadžerskih odluka Bosnalijekovih rukovodilaca je u suprotnosti sa interesima kompanije i njenih akcionara i vjerovatno su motivisani ličnim interesima rukovodstva.

Rukovodstvo Bosnalijeka aktivno je koristilo šeme za dodjelu potraživanja stranim kompanijama, bez saglasnosti Nadzornog odbora, od najmanje 2015. godine.

Na primjer, 13. oktobra 2015. godine, Bosnalijek i Maksimus Holding, slovenačka kompanija, potpisali su sporazum o faktoringu, prema kojem su potonjoj dodijeljena potraživanja od ruske kompanije GRAMA, u vrijednosti od 9.998.713 eura. Naknada za faktoring iznosila je 2.233.543 evra, tj. više od 22% vrijednosti potraživanja.

Bosnalijek je 30. decembra 2016. godine zadužio Maksimus Holding iznosom od 16,5 miliona evra duga kompanije Imperia Sodruzhestva.

Nikad nisu postojali ekonomski razlozi za dodeljivanje potraživanja. Postoje ozbiljne osnove da se vjeruje da su ove operacije ustvari bile potrebne kako bi se izvlačila sredstava u korist firmi kojima upravljaju rukovodioci Bosnalijeka.

U martu 2017. godine, najveći ruski distributeri Bosnalijeka primili su obavještenje od moskovske kancelarije proizvođača, koji ih je obavijestio o dodjeli potraživanja Bosnalijeka preduzeću “Close Ville sro”, češkoj kompaniji. Prema obaveštenju, primaoci su morali da prenesu potrebna sredstva na račune Close Ville.

Ekonomska motivacija ovog postupka je nejasna. Close Vile odaje utisak o lažnoj kompaniji koju su bivši vlasnici kupili neposredno prije prenosa, isključivo zbog sumnjivih finansijskih transakcija sa sredstvima Bosnalijeka:

  • Close Ville kompanija je registrovana u Češkoj Republici 2007. godine kao kompanija za nekretnine.
  • U februaru 2017. godine, Casalo Enterprises Ltd, kompanija osnovana na Kipru, te iste godine, postala je stvarni vlasnik kompanije Close Ville.