Dokumenti

Odluka Arbitražnog suda severozapadnog okruga (Sankt Peterburg, Rusija)

Bosnalijek je potpuno izgubila šansu na povrat 5,2 miliona eura za isporuku proizvoda distributeru “Imperia Sodruzhestvo” iz Rusije.

Otvorite dokument

Odluka Arbitražnog suda severozapadnog okruga (Sankt Peterburg, Rusija)

Bosnalijek je potpuno izgubila šansu na povrat 11,5 miliona eura za isporuku proizvoda distributeru “Imperia Sodruzhestvo” iz Rusije.

Otvorite dokument

Izvod iz registra firme Close Ville

Dokument (na češkom jeziku) pokazuje da je firma Close Ville regitrovana u Republici Češkoj, 2007. godine, kao kompanija za nekretnine, a u februaru 2017. godine, neposredno prije prenosa Bosnalijekovih dugova, vlasnik je promijenjen.

Otvorite dokument

Izvod iz registra firme Felicertes Commerse

Dokument pokazuje da je Salomon Joseph Augapfel jedini vlasnik švajcarske kompanije, koja je kupila 1.7% Bosnalijeka u januaru 2017. godine (27.12.2016. Nadzorni odbor Bosnalijeka donio je odluku da poveća kapital izdavanjem dodatnih 1 milion akcija, privatnim plasmanom. To je bila inicijativa Nedima Uzunovića i Edina Dizdara. Najveći akcionar Bosnalijeka, Haden S.A., smatrao je ovu odluku nezakonitom i trenutno je u postupku pred kantonalnim sudom BiH.)

Otvorite dokument

Sporazum između Maksimus Holding-a i Salomona J. Augapfela

Dokument pokazuje da je Maksimus Holding isplatio Salomonu J. Augapfelu 150.000 CHF za “pravne i komercijalne savjete za međunarodna ulaganja”.

Otvorite dokument

Fiducijarni sporazum između Maksimus Holding-a i Inwestfinanzierung AG

Dokument pokazuje da je Maksimus Holding, preko Inwestfinanzierung AG, uložio 1 milion evra, nedugo nakon što je Salomon J. Augapfel pružio Maksimus Holding-u “pravne i komercijalne savjete za međunarodna ulaganja“.

Otvorite dokument

Izvod iz registra firme Invent Produktion

Dokument pokazuje da su Slobodan Purić, Nedim Uzunović i Oleg Buchnev (suprug Valentine Buchneve, šefa ruske kancelarije Bosnalijeka) akcionari u ovoj kompaniji.

Otvorite dokument

Izvod iz registra firme Pro-Life Solution

Dokument pokazuje da su Slobodan Purić i Nedim Uzunović bili direktori Pro-Life Solution-a.

Otvorite dokument

Izvod iz registra firme 4Ever Youth

Dokument pokazuje da je Slobodan Purić direktor firme 4Ever Youth UG.

Otvorite dokument

Sporazum između Maksimus Holding-a i 4Ever Youth UG

Dokument (na njemačkom jeziku) pokazuje da su 2. oktobra 2015. godine Maksimus Holding i njemačka kompanija 4Ever Youth UG potpisali sporazum prema kojem će potonji obezbijediti Maksimus Holding-u pomoć u uspostavljanju kontakata sa klijentima Bosnalijeka, pripremi dokumenata, procesuiranju dokumenata itd., a u okviru naplate potraživanja od kompanije GRAMA. Maksimus Holding je isplatio kompaniji 4Ever Youth UG iznos od 301.050 evra za “pomoć”.

Otvorite dokument