Od sredine 2013. Haden SA, luksemburška kompanija najveći je akcionar Bosnalijeka dd, industrijskog proizvođača lijekova u Bosni i Hercegovini. Početkom 2017. godine Haden je imao 29,95% udjela u Bosnalijeku.

Od kraja 2016. godine, rukovodstvo Bosnalijeka preduzima nezakonite pokušaje da oslabi udio Haden SA, izdavanjem dodatnih akcija. Bez obzira na trenutno spornu naknadnu emisiju akcija, koja je preduzeta u januaru 2017. godine, Haden SA ostaje najveći akcionar Bosnalijeka.

Uprkos ovoj činjenici, na godišnjem sastanku akcionara održanom 3. juna 2017. godine, rukovodioci Bosnalijeka su ozbiljno prekršili statut društva i zakone BiH, ne dozvoljavajući da se Nadzornom odboru Bosnalijeka pridruže kandidati koje je predložio Haden.

Kao rezultat toga, najveći akcionar Bosnalijeka je bio lišen mogućnosti da iskoristi svoje zakonsko pravo da učestvuje u upravljanju kompanijom.

Postupci rukovodilaca Bosnalijeka takodje ugrožavaju politiku vlade BiH usmjerenu na privlačenje i zaštitu stranih ulaganja, koja podrazumijeva pružanje transparentnih i fer poslovnih uslova i stvaranje podsticaja za ekonomski razvoj zemlje. Na kraju, postupci rukovodilaca Bosnalijeka su u sukobu sa proglašenim strateškim kursom primjene evropskih pravnih standarda, bez kojih je integracija BiH u EU nemoguća.

Ova web stranica pruža istinite i potpune informacije o maltretiranju dioničara Bosnalijeka, kao i drugim problemima uzrokovanih nepravilnim i destruktivnim menadžmentom ove kompanije.