Bosnalijek je smanjio neto dobit za polovinu, dok su prihodi od prodaje porasli

Prema finansijskom izvještaju kompanije, neto dobit Bosnalijeka u drugom kvartalu 2017. godine smanjila se za više od pola u usporedbi sa istim periodom prošle godine, a iznosila je 542 hiljade KM. Dok su prihodi od prodaje kompanije u ovom periodu porasli, u odnosu na isti period prošle godine, za 13% i iznosili su 51,6 miliona KM.

Ovo je najgori finansijski rezultat Bosnalijeka od 2013. godine, kada je neto dobit za cijelu godinu iznosila svega 113 hiljada KM. U 2014. godini neto dobit je porasla na 10 miliona KM, a u 2015. dostigla rekordni nivo od 11 miliona. U 2016. godini neto dobit na kraju godine iznosila je 9,5 miliona KM.

Rukovodioci kompanije opravdavaju ovaj katastrofalni finansijski učinak nepovoljnim deviznim kursevima. Međutim, vrijedi napomenuti da su vijesti o pogoršanju finansijskog učinka došle istovremeno sa objavljivanjem novinarskih istraga koje su otkrile činjenice o izvlačenju miliona evra iz Bosnalijeka putem mehanizma dodjele potraživanja.

Dakle, u 2015. godini, putem sporazuma o faktoringu sa slovenačkom kompanijom Maksimus Holding d.o.o., iz Bosnalijeka je izvučeno 2,2 miliona evra. Ova sredstva su završila na bankovnim računima pojedinaca koji su u bliskim vezama sa direktorom Nedimom Uzunovićem. Nije isključeno da su oni koji su se okoristili ovim sumnjivim poslovima iskoristili ovaj novac za kupovinu akcija u samom Bosnalijeku.

U decembru 2016. godine dug kompanije Imperia Sodruzhestvo, u iznosu od 16,5 miliona evra, prebačen je kompaniji Maksimus Holding doo koja je taj isti dug prebacila drugoj kompaniji. Rezultat toga je velika vjerovatnoća da Bosnalijek nikada neće vratiti taj novac.

Takođe, postoje dokazi da je ruska kancelarija Bosnalijeka, u martu 2017. godine, pozvala distributere Puls i Protek da plaćanje za snabdjevanje proizvodima izvrše preko češke kompanije Close Ville.

Ranije su predstavnici najvećeg akcionara Bosnalijeka, luksemburškog Haden SA, izrazili zabrinutost da je preduzećem upravljano neefikasno, a da su postupci menadžmenta direktno ugrozili interese kompanije i njenih akcionara. Nakon toga, Haden se suočio sa pokušajima diskriminacije svojih zakonskih prava kao akcionara. Naime, u decembru 2016. godine, Konstantin Zevlov je nezakonito smijenjen sa pozicije predsjednika Nadzornog odbora Bosnalijeka. U junu 2017. godine Haden-ova lista kandidata za Nadzorni odbor nije čak odobrena ni za glasanje, zbog izmišljenih razloga. Današnji sastav Nadzornog odbora kompanije sastoji se isključivo od ljudi lično lojalnih Nedimu Uzunoviću.