Novom odlukom arbitražnog suda Bosnijelek je ostao bez 5,2 miliona euro

Dana 5. juna 2018. Arbitražni sud Sjeverozapadnog okruga (Sankt Peterburg, Rusija) je odbio  kasacionu žalbu kompanije Bosalijek protiv odluke Apelacionog arbitražnog suda.  Predmetom ovog spora, prema informacijama objavljenim na web stranici suda, je bilo pravo potraživanja više od 5 milijuna eura za isporuku Bosnalijekovih proizvoda distributeru Imperia Sodruzhestvo iz Rusije.

25 aprila 2018. godine, sud je donio sličnu odluku o sporu u iznosu od 11,5 milijuna eura. Ukupno, Bosnalijek je izgubio pravo potraživanja više od 16,5 milijuna eura.

Sudski spor oko ovog duga traje od decembra 2016. godine kada je Bosnalijek podnio tužbu Arbitražnom sudu u Sankt-Peterburgu.

Tokom sudske rasprave 19. juna 2017. godine se ispostavilo da je 30. decembra 2016. godine Bosnalijek prenio prava potraživanja duga Imperia Sodruzhestvo (opšti iznos 16,5 mln. EUR) slovenačkoj kompaniji “Maksimus Holding”. Nakon toga 16. maja 2017. godine Maksimus je ustupio ovaj dug Međunarodnoj agenciji “Next-koncert”.

Kao rezultat, 19. jula 2017. godine, 13. Apelacioni arbitražni sud  je donio odluku o zamjeni tužioca u tužbi protiv Imperia Sodruzhestvo. Rukovodstvo bosanske farmaceutske kompanije se nije služilo sa ovom odlukom i nastavilo da je osporava.

U toku novog postupka, arbitražni sud je ponovo razmotrio tužbu Bosnalijeka o naplati duga od Imperia Sodruzhestvo i odbio istu. Konačnu odluku u ovom postupku kasacioni sud je donio u aprilu i junu.

Treba napomenuti da su sumnjive transakcije po prijenosu potraživanja Bosnalijeka dobile veliku pažnju bosanskih medija tokom jeseni 2017. godine. Kako su saznali istraživački novinari, u 2015. godini rukovodstvo farmaceutske kompanije je koristilo takve transakcije za izvlačenje sredstava iz Bosnalijeka. U te poslove su bili uključeni različite strane kompanije iz Slovenije, Njemačke, Švicarske i Češke. Beneficijari svih sumnjivih operacija su imali tijesne veze sa direktorom Bosnalijeka Nedimom Uzunovićem.

Pored toga, prema informacijama iz medija, barem dio sredstava povučenih sa računa Bosnalijeka se iskoristio za kupovinu dodatnog broja dionica kompanije u korist njenog rukovodstva i njima bliskih dioničara.

U aprilu 2018. godine bosanski organi za sprovođenje zakona (Državna Agencija za istrage i zaštitu – SIPA) su pokrenuli istragu protiv direktora Bosnalijeka Nedima Uzunovića  i četvorice stranih državljana koji su učestvovali u izvlačenju novca Bosnalijeka protivno interesima kompanije. SIPA ima sumnje da je g-din Uzunović bio na čelu organizirane kriminalne grupe, koja je u 2016. godini preko off shore komanije KBC Malta kupila 673 000 dionica Bosnalijeka, od koji je dio bilo u vlasništvu Vlade Federacije BiH.

Prema informacijama Žurnala, osim Uzunovića, SIPA je prijavila Heinza Karta Rendolfa iz Njemačke, Horsta Michaela Baiera iz Češke, Šaifa Udina Alvia iz Pakistana, Mangilal Kalani iz Indije.